English | 中文 美国客服:(800) 508-3315
中国地区中国客服:025-66680533
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Country Name Rates($/min)
TAIWAN$0.00 - $0.10
TAJIKISTAN$0.11 - $0.14
TANZANIA$0.12 - $0.23
THAILANDFree
TOGOLESE REP.$0.38 - $0.38
TOKELAU$0.82 - $0.82
TONGA$0.36 - $0.37
TRINIDAD AND TOBAGO$0.02 - $0.09
TUNISIA$0.29 - $0.45
TURKEY$0.02 - $0.68
TURKMENISTAN$0.12 - $0.12
TURKS & CAICOS IS.$0.11 - $0.26
TUVALU IS.$0.60 - $0.60